Havířov 15.09.2014

25.09.2014 13:42

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov  15.09.2014

 

Přítomni: Mellar, Ohřálová, Novák, Černoch, Skotnicová, Košťál

Omluveni: Hrušková

 

Program:

1.      Kontrola zápisu z poslední schůze KV

1.1.Žádost o součinnost

1.2.Schválené a odeslané žádosti o neinvestiční dotace

1.3.Odeslané ostatní žádosti

1.4.Doručená korespondence

1.5.Vyjádření k zaslané stížnosti

1.6.Hlášení sportovních akcí krajského významu

2.      Zpráva o mládeži

1.1.Zprava o táboru mládeže

1.2.Zprava o MR mládeže a juniorů všestranných

1.3.Zpráva o VZ mládeže a juniorů stopařů

 

1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV

1.1. nadále platí zaslané pokyny a informace o změnách , vyplývajících z ustanovení nového občanského zákoníku – KV žádá organizace o maximální spolupráci a dodání vyplněných požadovaných tiskopisů

 

1.2. Schválené a odeslané žádosti o neinvestiční dotace:

Ø  ZKO Český Těšín 

Ø  ZKO Vendryně 

Ø  ZKO Kylešovice 

Ø  ZKO Suchdol nad Odrou 

Ø  ZKO Opava

Ø  ZKO Havířov-Bludovice 

Ø  ZKO Frýdlant nad Ostravicí

Ø  ZKO Veřovice 

Ø  ZKO Šenov 

Ø  ZKO Ostrava-Zátiší

Ø  ZKO Krnov-Hlubčická 

Ø  ZKO Otice

 

1.3. Odeslané žádosti:

Ø  ZKO Frýdlant nad Ostravicí - Výběrový závod pro MR stopařů,

Ø  ZKO Frýdlant nad Ostravicí - Závod IPO FH se zadáváním CACT

Ø  ZKO Havířov-Bludovice - Výběrový závod na MRM všestranných

Ø  ZKO Třinec - Výběrová soutěž pro MČR IPO a MS FCI 2014

Ø  ZKO Kylešovice – Výběrová soutěž ZVV3

Ø  ZKO Šenov – CACT závod

 

1.4. Doručená korespondence:

Ø  ZKO Kylešovice – návrh na Čestné uznání – schváleno KV, bude odesláno – zodpovědná Ohřálová

Ø  ZKO Petřvald – žádost o zkoušky – vyřízeno

Ø  Přihlášky na školení figurantů I. třídy – ZKO Šenov – Kraicinger Michal, ZKO Český Těšín – Krbec Michal - schváleno KV, bude odesláno – zodpovědná Ohřálová

Ø  Žádost o školení svazového figuranta – ZKO Havířov-Bludovice – Holka Martin - schváleno KV, bude odesláno – zodpovědná Ohřálová

Ø  Žádost o registraci nové ZKO Albrechtice u Českého Těšína - schváleno KV, bude odesláno – zodpovědná Ohřálová

Ø   Žádost o výkonnostní I. třídu, Žádost o rozhodčího II. třídy – Kaločová Lucie -  vše doloženo a odesláno na předsednictvo ČKS k projednání

 

1.5. Vyjádření k zaslané stížnosti

Dne 16.7.2014 byla panem Glogarem zaslána oficiální stížnost, která se týkala stanovení termínů závodů. KV požádal o vyjádření pana Košťála, který ke stížnosti uvedl toto:

Pan Glogar byl ústně, dne 18.5.2014 v Českém Těšíně, seznámen panem Košťálem s tím, že jím požadovaný termín závodu mu nemůže být přiznán. Jako důvod pro toto sdělení byl fakt, že do tohoto termínu byla přesunuta akce z prvního pololetí 2014, závod ZKO Suchdol nad Odrou. Při sestavování Plánu sportovních akcí je dodržována zásada vzniklá z požadavků ZKO, aby nebyly pořádány dvě sportovní akce v jednom dni.

 

KV k tomuto doplňuje informaci schválenou na krajské konferenci 2014:

Plán sportovních akcí bude zpracováván na celý rok, přičemž co půl roku (leden a červenec) bude aktualizován. Do konce listopadu budou moci ZKO podávat návrhy na sportovní akce krajského významu pro první pololetí. ZKO si v tomto termínu může také zarezervovat datum na druhé pololetí. Do konce května se pak hlásí ty ZKO, které mají zájem organizovat sportovní akci krajského významu ve druhé polovině roku a nalezly volný termín pro tuto akci.

Termíny je nutné dodržovat.

Dodatečně nahlašované závody po termínech (závody krajského významu pro první pololetí nadcházejícího roku do konce listopadu, závody krajského významu pro druhé pololetí roku) budou zpracovány KV za manipulační poplatek 1000,-Kč.

 

Novým prvkem bude vytvoření Termínového kalendáře na stránkách KV (kv-moravskoslezsky.webnode.cz), kdy Vám kalendář umožní vidět rezervované termíny a vybrat si pro svůj plánovaný závod ještě některý z volných termínů.

 

KV nadále žádá ZKO, aby dodržovaly pravidlo jedné sportovní akce krajského významu na jeden den a současně dodržovaly chráněné termíny stanovené předsednictvem ČKS.

 

1.6. Hlášení sportovních akcí krajského významu pro první pololetí 2015

Uzávěrka hlášení akcí na první pololetí 2015 je do 30.11.2014. Žádosti o své akce prosím zasílejte naskenované, s razítkem a podpisem na email adresu:

kv-moravskoslezsky@seznam.cz.

Tento email je každodenně kontrolován a Vaše žádosti budou, dle termínu doručení žádosti, zaznamenány do Termínového kalendáře. Zasláním žádosti na tento email můžete předejít možným komplikacím.

 

2. Zpráva z komise mládeže 

2.1. V závěru července proběhl v kempu Setina tábor mládeže, pod vedením Karla Mellara. Jeho součástí byl i dvoudenní seminář o stopách, který vedl Karel Kováč. Táboru se zúčastnilo 10 dětí, z toho bylo 7 zcela nových mládežníků.

 

2.2 Proběhlo MR mládeže a juniorů v krásném prostředí a perfektně zajištěné organizaci závodu v ZKO Zlín-Mladcová. Umístění:

ZVV2 – Lucie Appelová, Cassy bez PP – 5.místo

IPO 2 – Martina Kavanová, Ike Moravia Artex – 3.místo

IPO3 – Karolína Ohřálová, Enya Extra Temperament – 7.místo

Družstvo Moravskoslezského kraje se umístilo na třetím místě.

 

2.3. ZKO Veřovice uspořádalo Výběrový závod na MR mládeže a juniorů stopařů. Do doplňkové soutěže FPr1 se za Moravskoslezký kraj kvalifikovali:

Monika Kyselá s Bibi

Adéla Beinhauerová s Wendy

Karolína Ožanová s Haskem

 

2.4. KV podalo žádost o dotaci na práci s mládeží

 

Termín další schůze 10.10.2014 v 17:00 hodin, v ZKO Havířov-Bludovice

 

Zapsala:          Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.

Dne:                15.9.2014