Havířov 17.01.2014

03.02.2014 11:15

Rozšířená schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov  17.01.2014

 

Přítomni: Štýrská, Skotnicová, Mellar, Ohřálová, Košťál, Černoch

Omluveni: Hrušková

Hosté: ZKO Havířov-Lučina (p. Gajdoš, p. Rožnovják), ZKO Frýdlant nad Ostravicí (p. Chamrád, p. Novák), ZKO Kozlovice (p. Němec), ZKO Veřovice (p. Škarpa), ZKO Petřvald (p. Barhová)

 

Program:

1.       Kontrola zápisu z poslední schůze KV

2.       Školení

3.       Plán akcí

4.       Příprava konference

5.       Ostatní

 

1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV

1.1.Schváleny tyto celorepublikové akce:

3.-4.5.2014 – VS na M ČR IPO – ZKO Třinec

26.4.2014 – VS na M ČR mládeže – ZKO Havířov-Bludovice

6.9.2014 – VS na M ČR mládeže stopaři – ZKO Veřovice

11.-12.10.2014 – M ČR  ml. stopaři – ZKO Suchdol nad Odrou

4.-5..10.2014 – VS na M ČR stopařů – ZKO Frýdlant nad Ostravicí

25.-26.10.2014 – Mistrovství ČR stopařů – Frýdlant nad Ostravicí

12.-13.4.2014 – přebory CACT – závod podle IPO-FH – ZKO Frýdlant nad Ostravicí

14.6.2014 – přebory CACT – IPO3 – ZKO Šenov

24.-25.10.2014 – Otevřené mistrovství mládeže podle IPO1 a ZVV1 – ČKNO – ZKO Veřovice

 

1.2. Web stránky doplněny o kontakty na krajské kladeče, seznam figurantů II. třídy se připravuje ke zveřejnění

 

 

2.  Školení

2.1. Školení a prolongace figurantů II. třídy a prolongace figurantů I.třídy – proběhne v ZKO Suchdol nad Odrou, dne 22.03.2014, prezentace 08:00 až 09:00 hodin, v 09:00 hodin zahájení školení. Přihlášky je možno zasílat do 8.3.2014, naskenované s razítkem ZKO a podpisem člena výboru ZKO na oficiální přihlášce na kv-moravskoslezsky@seznam.cz, oficiální přihlášky ke stažení naleznete na stránkách www.kv-moravskoslezsky.webnode.cz. Noví figuranti u prezentace předloží „Potvrzení o zdravotním stavu“, prolongující figuranti podepíší Čestné prohlášení o zdravotním stavu.  S sebou výstroj a oblečení figuranta a psovoda s vhodným psem.

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

 

2.2. Školení kladečů pro krajské akce – proběhne v ZKO Suchdol nad Odrou, dne 23.03.2014, prezentace 08:00 až 09:00 hodin, v 09:00 hodin zahájení školení. Přihlášky je možno zasílat do 8.3.2014, naskenované s razítkem ZKO a podpisem člena výboru ZKO na na oficiální přihlášce na kv-moravskoslezsky@seznam.cz, oficiální přihlášky ke stažení naleznete na stránkách www.kv-moravskoslezsky.webnode.cz

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

 

2.3. Školení instruktorů pro sportovní  výcvik psů, zástupců ZKO ––  vzhledem k velkému zájmu ZKO, bylo KV usneseno, že bude proškolena vždy 1 osoba za ZKO, která získané informace předá do svých ZKO. Školen proběhne v ZKO Frýdlant nad Ostravicí, dne 08.03.2014, prezentace 08:00 až 09:00 hodin, v 09:00 hodin zahájení školení. Přihlášky je možno zasílat do 22.2.2014, naskenované s razítkem ZKO a podpisem člena výboru ZKO na oficiální přihlášce na email: kv-moravskoslezsky@seznam.cz Oficiální přihlášky ke stažení naleznete na stránkách www.kv-moravskoslezsky.webnode.cz

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

 

3. Hlášení závodů pro první pololetí 2014

Bylo doručeno jedenáct žádostí o krajské závody, vše byly zapracovány do Plánu sportovních akcí, který je přílohou tohoto zápisu. Žádost ZKO Suchdol nad Odrou byl po konzultaci s předsedou této ZKO přesunut na druhé pololetí.

 

4. Příprava konference 

 

POZOR !!!

 Základní kynologické organizace ČKS uskuteční Výroční členské schůze nejpozději do 30.3.2014 : 

Ve smyslu přijatých usnesení k zabezpečení VII. sjezdu ČKS zašlou všechny ZKO příslušnému Krajskému výboru ČKS v originálu a kopii (do jednoho týdne po konání výroční členské schůze) : 

- záznam o volbě výboru ZKO (na listu č. 1.)

- záznam o volbě delegátů na krajskou konferenci výboru KV ČKS‚ dle klíče stanoveného příslušným KV ČKS 

Klíč  10-20 členů – 1 delegát

21-40 členů - 2 delegáti

41-60 členů - 3 delegáti

61-80 členů - 4 delegáti

Dle počtu přihlášených členů ZKO na rok 2014 (k 31.1.2014) 

- usnesení jednání VČS příslušné ZKO a návrhy k projednání krajských konferenci (návrhy na úpravu stanov ČKS, řádů a směrnic ČKS 

- návrh kandidátů do funkcí v orgánech KV ČKS , ČKS a RK s uvedením funkce - k projednání krajské konference - ( na listu č. 2.) 

Návrhy delegátů a kandidátů uvede ZKO do tabulek list 1 a 2. a vše odešle do týdne po konání výroční členské schůze na adresu kv-moravskoslezsky@seznam.cz

Ø  Z důvodu dotazů v příloze  je ve zkratce manuál k Výroční členské schůzi

Ø  Ty ZKO kterým v letošním roce nevychází volební rok a výroční členskou schůzi budou mít v následujícím roce vyplní formuláře 1 a 2 (viz. Příloha ) jako ostatní ZKO pouze bez volební komise.

Termín krajské konference bude dán.

 

 

5. Ostatní

- jednatelkou KV bylo přečteno sdělení pana Kopky, které se dotýkalo plánování akcí. KV bere toto sdělení na vědomí a pokusí se v další době vyvarovat přesunů závodů. Je ale i na zvážení předsedů ZKO, aby mezi sebou komunikovali a pokud si podávají žádosti o závody, udávali vhodné termíny.

- žádost o registraci – ZKO Slezské Rudoltice – bude přeposlána na předsednictvo ČKS – odpovědná Ohřálová

- propojení hypertextových odkazů v kontaktech ZKO – odpovědná Ohřálová

- přítomni otevřeli otázku problematiky mládeže a zamýšleli se nad vhodným přístupem ke stále se snižujícímu počtu mládeže v ZKO

 

Termín další schůze KV – 22.3.2014 po školení figurantů, cca 14:00 hodin

 

Zapsala 17.1.2014 Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.