Havířov 25.11.2013

01.12.2013 18:15

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov  25.11.2013

 

Přítomni: Štýrská, Skotnicová, Mellar, Ohřálová, Košťál, Černoch

Omluveni: Hrušková

 

Program:

1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV

2. Zpráva z komise mládeže

3. Školení

4. Hlášení závodů pro první pololetí roku 2014

5. Společná schůze předsedů ZKO a KV

6. Příprava konference

 

1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV

1.1. Školení figurantů I. třídy – p.Janalík zůstal figurantem II. třídy, p. Krbec zůstal figurantem II. třídy, p. Holka nově figurantem I. třídy

 

1.2. Odeslané žádosti:

o ZKO Frýdlant nad Ostravicí - Výběrový závod pro MR stopařů,

o ZKO Frýdlant nad Ostravicí - Závod IPO FH se zadáváním CACT

o ZKO Havířov-Bludovice - Výběrový závod na MRM všestranných

o ZKO Suchdol nad Odrou - Výběrový závod pro MR ČR mládeže - všestrannost

o ZKO Třinec - Výběrová soutěž pro MČR IPO a MS FCI 2014

o ZKO Veřovice - Výběrová soutěž na MČR  mládeže 2014 - kategorie stopařů

o ZKO Suchdol nad Odrou – MR mládeže a juniorů – stopaři 2014

o ZKO Šenov – CACT závod

 

1.3. Web stránky doplnit kontakty na kladeče krajské a figuranty II. třídy – zodpovědná Ohřálová

 

2. Zpráva z komise mládeže 

2.1. Schváleno

Výběrovou soutěž na MR ČKS mládeže a juniorů - všestranných 3.5. 2014 ZKO Havířov-Bludovice, Výběrová soutěž na MR ČKS mládeže a juniorů stopařů 2014 6.9. 2014 ZKO Veřovice, MR mládeže a juniorů ČKS stopařů 11.-.12.10. 2014 ZKO Suchdol nad Odrou

Podmínky pro účast zůstávají nezměněné, mimo možnosti startu mistra MR  stopařů na dalším Mistrovství bez povinné účastni na výběrových soutěžích.

 

2.2.Výsledky mládeže a juniorů MSK

MR mládeže a juniorů ČKS 2014 – stopaři:

Junioři:

3.místo Andrea Theimerová – Libra z Nového Draka

4.místo Karolína Ohřálová – Ruby z Danaru

10.místo Tereza Kosiecová – Airis Grey Wolf-Moravia

Mládež:

5.místo Lenka Cibulková – Zinda z Opavského dvora

 

MR mládeže a juniorů MSKS 2014

Junioři:

1.místo, Vítěz mistrovství, Nejlepší junior  Karolína Ohřálová – Charrissma Faustus Moravia

2.místo, Lenka Cibulková – Zinda z Opavského dvora

 

Otevřeného mistrovství mládeže ČKNO 2013

1.místo, Vítěz mistrovství David Hanel – Zeus Vikar

 

Mládež:

4.místo, IPO2 Martina Kavanová – Ike Moravia Artex

Junioři:

2.místo, ZVV1 Jana Martínková – Channy Majorův háj

 

3.  Školení

3.1. Školení a prolongace figurantů II. třídy a prolongace figurantů I.třídy – proběhne v ZKO Suchdol nad Odrou, dne 22.03.2014, prezentace 08:00 až 09:00 hodin, v 09:00 hodin zahájení školení. Přihlášky je možno zasílat do 8.3.2014, naskenované s razítkem ZKO a podpisem člena výboru ZKO na oficiální přihlášce na kv-moravskoslezsky@seznam.cz, oficiální přihlášky ke stažení naleznete na stránkách www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz. Noví figuranti u prezentace předloží „Potvrzení o zdravotním stavu“, prolongující figuranti podepíší Čestné prohlášení o zdravotním stavu.  S sebou výstroj a oblečení figuranta a psovoda s vhodným psem.

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

 

3.2. Školení kladečů pro krajské akce – proběhne v ZKO Suchdol nad Odrou, dne 23.03.2014, prezentace 08:00 až 09:00 hodin, v 09:00 hodin zahájení školení. Přihlášky je možno zasílat do 8.3.2014, naskenované s razítkem ZKO a podpisem člena výboru ZKO na na oficiální přihlášce na kv-moravskoslezsky@seznam.cz, oficiální přihlášky ke stažení naleznete na stránkách www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

 

3.3. Školení instruktorů pro sportovní  výcvik psů, zástupců ZKO ––  vzhledem k velkému zájmu ZKO, bylo KV usneseno, že bude proškolena vždy 1 osoba za ZKO, která získané informace předá do svých ZKO. Školen proběhne v ZKO Frýdlant nad Ostravicí, dne 08.03.2014, prezentace 08:00 až 09:00 hodin, v 09:00 hodin zahájení školení. Přihlášky je možno zasílat do 22.2.2014, naskenované s razítkem ZKO a podpisem člena výboru ZKO na oficiální přihlášce na email: kv-moravskoslezsky@seznam.cz Oficiální přihlášky ke stažení naleznete na stránkách www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

 

4. Hlášení závodů pro první pololetí 2014

Termíny na závody krajského významu – KV žádá předsedy ZKO, které budou v prvním pololetí 2013 pořádat sportovní akce krajského významu, aby tyto nahlásili do 15.12.2013 na oficiální žádosti, naskenované s razítkem a podpisem člena výboru ZKO na email kv-moravskoslezsky@seznam.cz, oficiální žádost ke stažení naleznete na stránkách: www.kv-moravskoslezsky.webnode.cz

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

 

 

5. Společná schůze předsedů ZKO a KV

KV na svém jednání se rozhodlo, že tradiční schůze předsedů ZKO a KV v příštím roce neproběhne, neboť do konce června 2014 bude uskutečněna krajská konference. Aby předsedové ZKO nepřišli o svou možnost vyjádřit své potřeby popř. návrhy pro danou sezónu, mohou se zúčastnit rozšířené schůze KV, která proběhne dne 17.1.2014.

 

Vzhledem k tomu, že by v případě velkého zájmu bylo nutné zajistit vhodné prostory, prosíme předsedy ZKO, aby svůj zájem (přihlášku, potvrzení účasti) zaslali na email kv (kv-moravskoslezsky@seznam.cz) do 31.12.2013.

 

 

 

6. Příprava konference 

 

POZOR !!!

 Základní kynologické organizace ČKS uskuteční Výroční členské schůze nejpozději do 30.3.2014 : 

Ve smyslu přijatých usnesení k zabezpečení VII. sjezdu ČKS zašlou všechny ZKO příslušnému Krajskému výboru ČKS v originálu a kopii (do jednoho týdne po konání výroční členské schůze) : 

- záznam o volbě výboru ZKO (na listu č. 1.)

- záznam o volbě delegátů na krajskou konferenci výboru KV ČKS‚ dle klíče stanoveného příslušným KV ČKS 

Klíč  10-20 členů – 1 delegát

21-40 členů - 2 delegáti

41-60 členů - 3 delegáti

61-80 členů - 4 delegáti

Dle počtu přihlášených členů ZKO na rok 2014 (k 31.1.2014) 

- usnesení jednání VČS příslušné ZKO a návrhy k projednání krajských konferenci (návrhy na úpravu stanov ČKS, řádů a směrnic ČKS 

- návrh kandidátů do funkcí v orgánech KV ČKS , ČKS a RK s uvedením funkce - k projednání krajské konference - ( na listu č. 2.) 

Návrhy delegátů a kandidátů uvede ZKO do tabulek list 1 a 2. a vše odešle do týdne po konání výroční členské schůze na adresu kv-moravskoslezsky@seznam.cz.

Termín krajské konference bude dán.

 

Termín další schůze:

17.1.2014 – 17:00 hodin – ZKO Havířov

22.3.2014 - 14:00 hodin – ZKO Suchdol nad Odrou

 

Zapsala 25.11.2013 Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.