Otice 20.05.2007

12.12.2012 09:57

Zápis schůze krajského výboru Moravskoslezské oblasti

Otice 20.05.2007

 

 

Přítomni:  Havránek, Ohřálová,  Štýrská, Stebel, Dohnalová,

 

Program:

  1. Kontrola úkolů z předchozího zápisu schůze KV

2.  Zpráva předsedy KV z jednání výboru ČKS

3.  Přednesení dotazu p. Glogara – ZKO Horní Suchá

4. Zrušené ZKO

5. Neinvestiční dotace – termíny žádostí

6.  Internetové stránky KV

7.  Organizační - různé

 

 

1. Kontrola úkolů z předchozího zápisu schůze KV:

Vše splněno

 

2. Zpráva předsedy KV z jednání výboru ČKS:

Pan Havránek uvedl, že při jednání výboru ČKS přednesl stížnost předsedy ZKO Frýdlant nad Ostravicí (viz zápis ze společné schůze předsedů ZKO a KV ze dne 25.03.2007, bod 4.V). Vše bylo na předsednictvu ČKS řešeno a nebylo shledáno závad.

 

3. Přednesení dotazu p. Glogara – ZKO Horní Suchá

Jednatelka KV přednesla dotaz p. Glogara, týkající se delegace rozhodčích pro jejich závod. Na tento dotaz reagoval p. Havránek, který uvedl, že za delegování rozhodčích na jednotlivé závody je odpovědný p. Košťál a tudíž je nutno se s dotazem obrátit konkrétně na jeho osobu a teprve poté na osobu pana Havránka. Tato informace byla ihned po ukončení schůze sdělena panu Glogarovi telefonicky jednatelkou.

 

4 Zrušené ZKO

Předsednictvem ČKS bylo KV sděleno, že ZKO Jindřichov, ZKO Staříč, ZKO Stránské nemají dosud uhrazeny příspěvky ČKS a tudíž figurují jako nefungující organizace. KV žádá předsedy těchto organizací, aby se zkontaktovali s jednatelkou KV:

Michaela Ohřálová, DiS.

Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá

mobil: 607 279 716

telefon: 596 425 843

email: faustumoravia@seznam.cz

 

5. Neinvestiční dotace – termíny žádostí:

Základní kynologické organizace zašlou své požadavky na neinvestiční dotace na rok 2008 do 28. září 2007 na adresu předsedů krajských výborů. V žádosti uveďte požadovanou výši dotace (max. do 40 000,- Kč) a předběžný rozsah prací, nebo pořizovaného materiálu. Prostředky lze použít na opravu a obnovu stávajícího zařízení.

Z dotace nelze hradit nákup křovinořezů, sekaček, benzínu do sekaček, nákup stavebních buněk, kotlů ústředního topení, kynologických pomůcek atd.

Předsedové KV zašlou žádosti se svým vyjádřením na adresu Českého kynologického svazu, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, do 31. října 2007.

KV žádá ZKO, aby své žádosti pro neinvestiční dotace zaslalo k posouzení do 28.08.2007, teda tak, aby mohly být projednány na schůzi KV a v řádné termínu zaslány na ČKS.

Kontakt:

Michaela Ohřálová, DiS.

Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá

mobil: 607 279 716

telefon: 596 425 843

email: faustumoravia@seznam.cz

 

6. Internetové stránky KV:

Vzor internetových stránek KV naleznete na adrese:

www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz

 

7.Organizační – různé – viz. INFO 2/2007

 

 a) Výcviková komise provede 27. – 28. října 2007 školení figurantů na I. třídu. Školení se uskuteční v Roudnici n. L.

Jednotlivé krajské organizace ČKS nahlásí nejpozději do 10. září 2007 následující počty figurantů II. třídy (počet účastníků vychází z členské základny kraje) :

  Moravskoslezský kraj  3

Předsedové ZKO zasílejte své návrhy na školení figurantů I. třídy do 28.08.2007 na adresu:

Košťál Vladimír

Slezská 5, 736 01 Havířov-Město

Mobil: 602 930 487

Email: assiry@volny.cz

 

b) Zájemci o funkci rozhodčího I. a II. třídy

Zašlou své žádosti prostřednictvím příslušných krajských výborů na adresu ČKS nejpozději do 28. 9. 2007. Novou přihlášku musí zaslat v případě zájmu i ti uchazeči, kteří se již někdy zkoušek zúčastnili (neúspěšně) nebo se ke zkouškám z jakýchkoliv důvodů nedostavili.

Vzhledem k termínu odeslání na adresu ČKS, KV žádá zájemce o doručení svých přihlášek do 28.08.2007 na adresu:

Košťál Vladimír

Slezská 5, 736 01 Havířov-Město

Mobil: 602 930 487

Email: assiry@volny.cz

 

c) Pořádání výběrových soutěží a mistrovství v r. 2008

 Pořádání výběrových soutěží pro MS FCI a M ČR IPO pro rok 2008

 

- VS pro M ČR IPO a MS FCI (duben, květen – plánovat jako dvoudenní)

- VS pro M ČR mládeže (duben, květen, červen)

- VS pro M ČR stopařů (srpen, září, říjen – dvoudenní soutěže )

- M ČR stopařů (říjen 2008)

- M ČR mládeže (srpen 2008)

- Mistrovství ČR IPO (červen – červenec 2008)

- výběrové soutěže jsou společné pro postup na MS FCI a M ČR IPO,

 

Termín předložení sekretariátu ČKS je do 21. 9. 2007.

Vzhledem k termínu odeslání na adresu ČKS, KV žádá zájemce o doručené svých žádostí o pořádání těchto akcí do 28.08.2007 na adresu:

Michaela Ohřálová, DiS.

Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá

mobil: 607 279 716

telefon: 596 425 843

email: faustumoravia@seznam.cz

 

 

 

 

 

Termín další schůze KV:

04.09.2007, ZKO Šenov, 17:00 hodin

 

 

 

 

V Oticích 20.05.2007

 

Zapsala: Michaela Ohřálová, DiS.

  jednatel KV

 

 

 

 

PS: zápis je zaslán později, ale čekala jsem na vydání INFA 2/2007 ve kterém jsou uvedeny důležité termíny.