Propozice - Memoriál Jana Golombka

09.08.2017 13:16

MEMORIÁL JANA GOLOMBKA

2. 9. 2017

Noční závod / 1. Ročník

Cvičiště ZKO Otice

Organizační výbor:

Ředitel: Josef Havránek

Technický vedoucí: Pavel Horák

Jednatel: Lucie Jurčáková

Pořadatelé: členové ZKO Otice

 

Rozhodčí: Karel Sedláček

Figurant: Karel Mellar

Veterinární dozor: MUDr. V. Štencel

Lékařský dozor: MUDr. J. Svačina

 

Startovné/platí se při prezentaci:

Dospělí             200,- Kč

Mládež do 18 let    100,- Kč

 

Přihlášky zasílejte na e-mail: moravia.goha@seznam.cz

nejpozději do 28. 8. 2017

Možnost přihlášení též v den konání na místě.

 

Časový harmonogram:

18.30 – 19.30 hod Prezentace

20.00 hod        Start 1.závodníka /ZV1 na cvičišti

22.00 hod        Konec poslušnosti /ZV1 na cvičišti

23.30 – 01.00 hod Obrana /v prostor střelnice

02.00 hod        Vyhodnocení

 

Kategorie:

Poslušnost na cvičišti dle ZVV1

Obrana – přírodní terén, ZVV1 1. Část,

 Samostatná činnost a odolnost na cvičišti

 

Vyhodnocení:

 

Celkový vítěz – finanční částka

2. v pořadí   – finanční částka

3. v pořadí   – finanční částka

 

Nejlepší poslušnost – věcná cena

Nejlepší obrana     – věcná cena

Nejmladší závodník  – věcná cena

Nejstarší závodník  – věcná cena

 

Všeobecné podmínky:

Každý pes musí mít platný očkovací průkaz s platným očkováním. Každý psovod startuje na vlastní zodpovědnost a zodpovídá za škody způsobené psem.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo úhyn psa.

Háravé feny je nutno nahlásit předem a tyto budou umístěny na vyhrazeném místě a budou startovat jako poslední.

Psovod je povinen dodržovat zásady stanovené zák. č.246/1992 na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Za neuposlechnutí pokynů pořadatelů, nesportovní chování, hrozní účastníkovi vyloučení bez náhrady.

Protest je možné podat po složení zálohy 300,- Kč vedoucímu závodu, a to do patnácti minut od skončení dané disciplíny.

Proti verdiktu rozhodčího není odvolání.

 

Srdečně zvou pořadatelé