Suchdol nad Odrou 12.07.2014

21.07.2014 11:42

Mimořádná schůze KV Moravskoslezská oblast

12.07.2014 Suchdol nad Odrou

 

Přítomni: Mellar, Ohřálová, Novák

Omluveni: Košťál, Skotnicová

Revizní komise omluveni: Hrušková, Černoch,

Ø  Předsednictvo ČKS zaslalo pokyny a informace o změnách , vyplývajících z ustanovení nového občanského zákoníku. Termín pro jejich doručení jednotlivými ZKO na jednatele KV je 31.08.2014. KV prosí předsedy ZKO, aby tyto materiály, s ověřenými podpisy, nezasílali poštou, ale aby je doručili osobně, či v zastoupení na schůzky, jejichž místa konání a termíny budou vyvěšeny na stránkách KV. Pověřený přítomný člen KV překontroluje doručený písemný materiál a zajistí jeho předání jednateli KV.

Ø  Přítomní členové KV se shodli, že v případě, že si ZKO požádá o posuzování jejich závodu zahraničním rozhodčím, popř. rozhodčím z jiného kraje budou respektovat tuto žádost

Ø  Byl schválen Plán sportovních akcí na druhé pololetí roku 2014

Ø  Jarní školení instruktorů a kladečů pro sportovní výcvik psů 2015 připraví a povede na vlastní žádost pan Zbyněk Novák

 

Vybráno z INFO 1/2014

Ø  Žádosti o sportovní kynologické akce typu VZ, MR, CACT na rok 2015 zašlou ZKO do 15.09.2014, naskenované s razítkem a podpisy, na adresu: kv-moravskoslezsky@seznam.cz – žádost naleznete: https://cms.kv-moravskoslezsky.webnode.cz/akce-/zadost-vz-mr/

Ø  Žádosti o neinvestiční dotace pro rok 2015  zašlou ZKO do 08.08.2014, naskenované s razítkem a podpisy, na adresu: kv-moravskoslezsky@seznam.cz – žádost naleznete: https://cms.kv-moravskoslezsky.webnode.cz/neinvesticni-dotace/

 

Zapsala 12.07.2014 Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.