Suchdol nad Odrou 22.03.2014

18.04.2014 09:06

Zápis ze schůze KV

Suchdol nad Odrou, 22.03.2014

Přítomni: Mellar, Štýrská, Hrušková, Skotnicová, Ohřálová, Košťál, Černoch

Program:

1.      Krajská konference

2.      Ostatní

 

1.      Krajská konference se bude konat 07.06.2014, v restauraci CENTRUM v Suchdole nad Odrou. Prezentace proběhne od 09:00 – 10:00 hodin

Program konference:

1.      Přivítání delegátů

2.      Volba volební komise

3.      Zpráva předsedy a jednotlivých komisí

4.      Představení jednotlivých navržených kandidátů

5.      Volba výboru

6.      Přestávka

7.      Diskuse

8.      Usnesení, závěr

 

Delegáti ZKO jsou zváni, těšíme se na Vaši účast.

Výbor KV

 

Připomínám těm, kteří doposud nezaslali POZOR !!!

 Základní kynologické organizace ČKS uskuteční Výroční členské schůze nejpozději do 30.3.2014 : 

Ve smyslu přijatých usnesení k zabezpečení VII. sjezdu ČKS zašlou všechny ZKO příslušnému Krajskému výboru ČKS v originálu a kopii (do jednoho týdne po konání výroční členské schůze) : 

- záznam o volbě výboru ZKO (na listu č. 1.)

- záznam o volbě delegátů na krajskou konferenci výboru KV ČKS‚ dle klíče stanoveného příslušným KV ČKS 

Klíč  10-20 členů – 1 delegát

21-40 členů - 2 delegáti

41-60 členů - 3 delegáti

61-80 členů - 4 delegáti

Dle počtu přihlášených členů ZKO na rok 2014 (k 31.1.2014) 

- usnesení jednání VČS příslušné ZKO a návrhy k projednání krajskou konferencí (návrhy na úpravu stanov ČKS, řádů a směrnic ČKS 

- návrh kandidátů do funkcí v orgánech KV ČKS , ČKS a RK s uvedením funkce - k projednání krajskou konferencí - ( na listu č. 2.) 

Návrhy delegátů a kandidátů uvede ZKO do tabulek list 1 a 2. a vše odešle do týdne po konání výroční členské schůze na adresu kv-moravskoslezsky@seznam.cz

Ø  Z důvodu dotazů v příloze  je ve zkratce manuál k Výroční členské schůzi

Ø  Ty ZKO kterým v letošním roce nevychází volební rok a výroční členskou schůzi budou mít v následujícím roce vyplní formuláře 1 a 2 (viz. Příloha ) jako ostatní ZKO pouze bez volební komise.

Formuláře list 1 a list 2 je k dispozici na webových stránkách ČKS popř. na webových stránkách  kv-moravskoslezsky.webnode.cz v odstavci  ,,přihlášky, žádosti“ řádek ,,sjezd ČKS“

 

2.      Ostatní

Ø  KV byly předloženy dvě žádosti o změny:

a)      Kylešovice – změna rozhodčího, na žádost rozhodčího, nově delegován Karel Sedláček

b)      Změna termínu Frenštát pod Radhoštěm ze 7.6. na 31.05.

Ø  Proběhlo školení instruktorů pro sportovní výcvik psů, bylo proškoleno 15 vyslaných zástupců ZKO

Ø  Proběhlo školení a prolongace figurantů, zúčastnilo se 18 osob. Šesti figurantům nově zadána 2.tř

Ø  Proběhlo školení krajských kladečů, proškoleno bylo 8 kladečů.

 

Zapsala: 22.03.2014 Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.